#creativeu_project

Partners


Samordnare


Circular Centre

Circular Centre är ett socialt företag som föreställer sig ett samhälle med exkludering och restprodukter inte längre existerar. Vi är en ideell organisation som skapats för att stödja kvinnliga migranter och kvinnliga flyktingar för att hjälpa dem att anpassa sin kompetens till den svenska arbetsmarknaden.

Som ett arbetsintegrerande socialt företag tror Circular Centre på alla människors inneboende kraft och vilja att ta ansvar. Vi strävar efter att öka inkluderingen på arbetsmarknaden, så att fler får chansen att få en meningsfull tillvaro. Därför skapar vi arbetstillfällen för kvinnor som har svårast att komma in på arbetsmarknaden, en process som kan ta många år för flyktingar och deras anhöriga.

Vi tror att alla människor har potential att bli anställda och kunna göra ett bra jobb – de behöver bara rätt hjälp. Detta är just det nödvändiga stöd som vi vill ge. Genom detta borde fler kvinnor kunna känna sig hör hemma i samhället och nå sitt mål att ha ett jobb som de tycker om.

Circular Centre utvecklar utbildningsprogram utifrån principerna för cirkulär ekonomi, i samarbete med flera branscher, samtidigt som vi har utvecklat metoder för att skapa lågkvalificerade positioner i samarbete med offentliga och privata aktörer, både lokalt och nationellt.

circularcentre.se


Partners


Anziani e Non Solo är en icke-statlig organisation som arbetar sedan 2004 inom social innovation, med särskilt fokus på projektledning och genomförande av tjänster och produkter inom välfärd och social integration.

Anziani e Non Solos verksamhet omfattar olika sociala områden som:.

1) Stöd i frågor som anställbarhet och social integration av missgynnade grupper
2) Förebyggande av missbruk, diskriminering och främjande av lika möjligheter
3) Stöd och egenmakt för missgynnade ungdomar: kompetensutveckling, social inkludering och övergång från skola till arbete
4) Utbildning och stöd till familjevårdare, informella och formella/vuxna och unga vårdare
5) Aktivt åldrande, aktiviteter mellan generationerna och stöd till sköra och beroende äldre

ANS kompetens omfattar:

1) Social projektledning
2) Social forskning
3) Pilotprojekt på det sociala området
4) Utbildning och e-lärande
5) Validering av informellt förvärvade färdigheter
6) Rådgivning

https://www.anzianienonsolo.it


Social samarbetsverksamhet för utsatta grupper – ”EDRA” är en ideell organisation – socialt kooperativ, verksam inom områdena psykisk hälsa, intellektuell funktionsnedsättning, barn och familj samt utsatta sociala grupper sedan 2001. EDRA syftar särskilt till att öka medvetenheten om frågor som rör psykisk hälsa och försvara utsatta gruppers rättigheter.

Dessutom är organisationen mycket aktiv inom EU-projekt, efter att ha samordnat flera storskaliga projekt inom Erasmus+ (KA2, Sport) och Creative Europe (Culture) -program, samt deltagit i många projekt som partner. Sådana projekt gäller i första hand:

1) Förebyggande av psykisk ohälsa, terapi och rehabilitering genom en mängd olika terapeutiska tillvägagångssätt (idrott, kultur, digitala färdigheter mm.)
2) Social integration av uteslutna och marginaliserade grupper (migranter, flyktingar osv.) samt integration i lokalsamhällen
3) Förebuggande av ojämlikheter i utbildning genom att tillhandahålla nödvändiga färdigheter och kompetenser för att komma in på arbetsmarknaden.

https://www.edra-coop.gr/en/


SIF (Social innovationsfonden) är en icke-statlig organisation som inrättades 1994 för att hjälpa människor med sämre möjligheter och missgynnade bakgrunder att göra positiva förändringar i sitt liv genom att tillhandahålla utbildningsmöjligheter, socialt stöd, information och rådgivning.

Sedan SIF inrättades arbetar man med olika socialt missgynnade grupper: migranter, långtidsarbetslösa, människor i avlägsna områden och andra missgynnade grupper. SIF ger hjälp och stöd till lågutbildade vuxna som har sämre möjligheter i samhället och på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på kvinnor.

Det syftar till att främja deras sociala delaktighet, anställbarhet och entreprenörskap genom utbildning, vägledning, coachning och mentorskap samt bidra till deras egenmakt och förbättring av deras kapacitet, för att bli kompetenta och framgångsrika på arbetsmarknaden. Specialister inom SIF anordnar utbildnings-, coaching- och mentorsverksamhet för minst 100 personer per år.

Ett omfattande partnernätverk som innehåller omkring 200 internationella och 200 nationella partner (inklusive icke-statliga organisationer, offentliga organ, universitet, yrkesutbildningsorganisationer, privata företag) har inrättats och underhållits.

https://lpf.lt/en/


INDICO (Internationella institutet för innovation, kunskap och kompetens) är en internationell byrå för kunskap och innovation inom yrkesutbildning för personer och organisationer. Det är en ideell organisation för projektledning, överföring av projektresultat och innovation inom kunskapsutveckling med hjälp av nya teknikapplikationer.

INDICO erkänns av offentliga institutioner som den regionala regeringen och arbetskontoret som utbildningsleverantör. Genom att samarbeta med dem utför den arbetsförmedlingsverksamhet som är avsedd att ge anställda karriärmöjligheter som är lämpliga för deras egenskaper, liksom att tillhandage arbetsgivare de lämpligaste kandidaterna, som passar deras krav och behov.

Organisationens mål är att leda och främja innovativa och kreativa projekt inom olika sektorer, förbättra personliga färdigheter och kompetenser, samtidigt som man främjar den verkliga och virtuella rörligheten. INDICO erbjuder också en mängd olika kurser (online och en blandning av online och fysiskt) inom olika yrkesområden. Det virtuella klassrummet visar en innovativ inlärningsmetod, där de flesta kurserna styrs av en handledare. INDICO har deltagit i europeiska utbildningsprojekt sedan 2009. De flesta av de transnationella erfarenheterna är inriktade på didaktisk innovation inom material och metoder, social integration och ligger i framkant av teknisk innovation.

https://www.indico.info/