#creativeu_project

Vårt första möte för CreativEU-projektet är avslutat!

På grund av Covid-19-restriktionerna ägde mötet rum online den 27 november. Under mötet fick vi alla en chans att träffa varandra, även virtuellt, och diskutera våra gemensamma mål och mål för utvecklingen av Erasmus+-projektet ”Kulturell mångfald: att skapa inkluderande miljöer i små samhällen i hela Europa” (CreativEU).

Vi ser alla fram emot att börja arbeta tillsammans för att genomföra projektets IOs!