News

NEWS of the project
Ką reiškia jaustis „integruotu”

Pasak Jungtinių Tautų, „Socialinė integracija apibrėžiama kaip dalyvavimo visuomenėje sąlygų gerinimo procesas, kurio metu užtikrinamos nepalankioje padėtyje atsidurusių žmonių galimybės,…