#creativeu_project

Partners


Συντονιστής


Η Circular Center είναι μια κοινωνική επιχείρηση, που οραματίζεται μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και υπολειπόμενα προϊόντα. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγισες, ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να μπορέσουν να ενταχθούν στη Σουηδική αγορά εργασίας.

Ως οργανισμός κοινωνικής ένταξης, η Circular Center πιστεύει στην εγγενή δύναμη και την προθυμία όλων των ανθρώπων να αναλάβουν ευθύνες και πρωτοβουλίες. Στόχος είναι η συμπερίληψη στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία για μία παραγωγική και ουσιαστική ζωή. Για τον λόγο αυτό, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες που δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια για τους πρόσφυγες και τους συγγενείς τους.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να μπορούν να είναι αποδοτικοί – χρειάζονται απλώς την κατάλληλη καθοδήγηση. Αυτήν ακριβώς την καθοδήγηση επιθυμούμε να προσφέρουμε, ώστε όλο και περισσότερες γυναίκες να αισθάνονται κομμάτι της κοινωνίας που ζουν και να εργάζονται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που απολαμβάνουν.

Η Circular Center αναπτύσσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, σε συνεργασία με διάφορους κλάδους. Έχει επίσης αναπτύξει μεθόδους για τη δημιουργία θέσεων χαμηλής ειδίκευσης σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

circularcentre.se


Εταίροι


 

Η ΜΚΟ Anziani e Non Solo δημιουργήθηκε το 2004, αναπτύσσοντας έκτοτε ενεργό δράση στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση έργων και την υλοποίηση υπηρεσιών και προϊόντων, που προωθούν την πρόνοια και την κοινωνική ένταξη.

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται από τον Anziani e Non Solo αφορούν διαφορετικούς κοινωνικούς τομείς, όπως:
1) Υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων
2) Πρόληψη περιστατικών κακοποίησης και διακρίσεων και προώθηση ίσων ευκαιριών
3) Υποστήριξη κι ενδυνάμωση νέων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες: ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνική ένταξη και μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας
4) Εκπαίδευση κι υποστήριξη φροντιστών, άτυπους και επίσημους, ενήλικες και νεαρούς φροντιστές
5) Ενεργός γήρανση, δραστηριότητες και πρακτικές υποστήριξης ευάλωτων ηλικιωμένων ατόμων

Τα πεδία γνώσης και δράσης του ANS περιλαμβάνουν:
1) Διαχείριση κοινωνικών έργων
2) Κοινωνική έρευνα
3) Πιλοτικά έργα στον κοινωνικό τομέα
4) Κατάρτιση και ηλεκτρονική μάθηση
5) Επικύρωση άτυπων δεξιοτήτων
6) Συμβουλευτική

https://www.anzianienonsolo.it


Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται από το 2001 στους τομείς της Ψυχικής Υγείας, της Διανοητικής Αναπηρίας, του Παιδιού και της Οικογένειας και των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων. Πιο συγκεκριμένα η ΕΔΡΑ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων.

Επιπλέον, η ΕΔΡΑ έχει ενεργό δράση στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχοντας συντονίσει έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus + (KA2, Sport) και Creative Europe (Πολιτισμός) κι έχοντας επίσης συμμετάσχει σε πολλά έργα ως εταίρος.

Τέτοια έργα αφορούν κυρίως τους εξής τομείς:
1) Πρόληψη, θεραπεία κι αποκατάσταση μέσω ποικίλων θεραπευτικών προσεγγίσεων (αθλητισμός, πολιτισμός, ψηφιακές δεξιότητες κ.λπ.)
2) Κοινωνική ένταξη αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες κ.λπ.), καθώς και δράσεις ενσωμάτωσης σε τοπικές κοινότητες
3) Αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, παρέχοντας τις απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας

https://www.edra-coop.gr/en/


Η ΜΚΟ Social Innovation Fund ιδρύθηκε το 1994, προκειμένου να βοηθήσει ευάλωτες κι ευπαθείς ομάδες να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους, μέσω της παροχής ευκαιριών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής υποστήριξης, της ενημέρωσης και της συμβουλευτικής.

Από την ίδρυσή της, η SIF συνεργάζεται με διαφορετικές ευάλωτες ομάδες: μετανάστες, μακροχρόνια ανέργους, άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές κι άλλες ευπαθείς ομάδες. Το SIF παρέχει βοήθεια και στήριξη στους ανειδίκευτους ενήλικες, που συχνά έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες.

Στόχος της SIF είναι να προωθήσει την κοινωνική τους ένταξη και την επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής καθοδήγησης, καθώς και να συμβάλει στην ενδυνάμωση και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι επαγγελματίες του SIF οργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης, καθοδήγησης κι εκπαίδευσης για τουλάχιστον 100 άτομα ετησίως.

Η SIF δημιουργήθηκε και εγκαθιδρύθηκε στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργατών, που περιέχει περίπου 200 διεθνείς και 200 εθνικούς εταίρους (συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, δημόσιων φορέων, πανεπιστημίων, οργανώσεων ΕΕΚ, ιδιωτικών εταιρειών).

https://lpf.lt/en/


Το Ινστιτούτο INDICO είναι ένας Διεθνής Οργανισμός Γνώσης και Καινοτομίας στην Επαγγελματική Κατάρτιση για Άτομα και Οργανισμούς. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση έργων και την καινοτομία στην ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης, χρησιμοποιώντας εφαρμογές νέων τεχνολογιών.

Το INDICO αναγνωρίζεται από δημόσια ιδρύματα, όπως η περιφερειακή κυβέρνηση και το γραφείο απασχόλησης, στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Σε συνεργασία με τα προαναφερθέντα ιδρύματα, εκτελεί δραστηριότητες διαμεσολάβησης, που αποσκοπούν στο να παρέχουν στους εργαζόμενους ευκαιρίες σταδιοδρομίας βάσει των αναγκών τους, Επιπλέον, αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή τους εργοδότες με τους πιο κατάλληλους υποψηφίους, βάσει των απαιτήσεων της εκάστοτε θέσης εργασίας και των αναγκών των υποψηφίων.

Οι στόχοι του οργανισμού είναι η διαχείριση και η προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών έργων σε διαφορετικούς τομείς, βελτιώνοντας τις προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες, προωθώντας παράλληλα την πραγματική και την εικονική κινητικότητα. Επίσης, το INDICO προσφέρει μια ποικιλία μαθημάτων (online και μικτά) σε διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς. Η εικονική τάξη αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο μάθησης, όπου τα περισσότερα από τα μαθήματα καθοδηγούνται από έναν δάσκαλο. Το INDICO συμμετέχει σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα από το 2009. Το μεγαλύτερο μέρος της διακρατικής εμπειρίας επικεντρώνεται στη διδακτική καινοτομία σε υλικά και μεθοδολογίες, στην κοινωνική ένταξη, καθώς και στην τεχνολογική καινοτομία.

https://www.indico.info/