#creativeu_project

Enligt FN definieras social integration som processen för att förbättra villkoren för deltagande i samhället, särskilt för människor som missgynnas, genom att öka möjligheterna, tillgången till resurser, rösten och respekten för rättigheter.

För att förstå social integration är det viktigt att notera att ”exkludering sker på grund av att vissa grupper systematiskt missgynnas och / eller diskrimineras på grundval av sin identitet: etnicitet, ras, religion, sexuell läggning, kast, härkomst, kön, ålder, funktionshinder, HIV-status, migrantstatus eller var de bor. Därför kan exkludering ske kopplat till flera dimensioner av en persons identitet.” (shareweb.ch)

Därför är det tydligt att människor kan vara närvarande i ett samhälle utan att vara socialt inkluderade. Att vara socialt inkluderad innebär att ett antal saker finns i människors liv. Social integration innebär att människor:

* Upplever en känsla av tillhörighet
* Accepteras (för den de är) inom sina samhällen
* Har värderade roller i samhället
* Deltar aktivt i sina samhällen
* Är involverad i aktiviteter baserat på deras personliga preferenser
* Har sociala relationer med andra som de valde och delar gemensamma intressen
* Har vänner

När människor upplever några eller alla dessa tillstånd i sitt liv är de mer benägna att vara lyckligare och friskare. Faktum är att social integration är en viktig ”bestämningsfaktor för hälsa” – utan inkludering är människor mer benägna att uppleva dålig hälsa (inklusive dålig psykisk hälsa), ensamhet, isolering och dålig självkänsla.

Källor:

https://sumas.ch/sustainability-101-why-is-social-inclusion-important/

https://nbacl.nb.ca/module-pages/why-social-inclusion/