#creativeu_project

IO4 – CREATIVEU ONLINEUTBILDNINGSPROGRAM FÖR ARBETSGIVARE & LOKALSAMHÄLLEN

IO4 avser anpassning av utbildningsprogrammen för arbetsgivare och samhällsmedlemmar (IO2 & IO3) för att finnas tillgängliga online. Av denna anledning kommer en enkel och gratis webbapplikation att användas för att vara värd för det digitala berättarmaterialet, integrera bakgrundsdokument och reflekterande verktyg. Onlineprogrammet kommer att utvecklas på engelska och på alla partners språk. Det kommer att främjas till företag och organisationer i alla projektets deltagarländer och Europa i allmänhet, för att maximerar dess inverkan.

Användarna kommer att kunna arbeta i sin egen takt, för att sedan fungera som en dominoeffekt och ta in ytterligare deltagare från målgrupperna i partner- och icke-partnerlän.

Se online utbildningsprogrammet för arbetsgivare & samhällen