#creativeu_project

IO3 – DIGITAL BERÄTTANDE FÖR SMÅ- OCH LANDSBYGDS SAMHÄLLEN

IO3 avser utveckling och pilotgenomförande av ett omvälvande utbildningsprogram baserat på digitalt berättande, riktat till migrerande och infödda invånare i små och lantliga samhällen. Programmet bygger på resultaten från IO1 för att hjälpa medlemmar i lokalsamhällena att förstå de befintliga kulturella skillnaderna och därmed öka den sociala sammanhållningen, den ömsesidiga förståelsen och solidariteten.

Se utbildningsprogrammet för samhällen