#creativeu_project

IO2 – CREATIVEU ARBETSGIVARE: ETT UTBILDNINGSPROGRAM FÖR ARBETSGIVARE

IO2 avser utveckling och pilotgenomförande av ett omvälvande utbildningsprogram baserat på digitalt berättande, riktat till arbetsgivare, ägare av småföretag, HR-chefer och chefer, som hanterar kulturellt olika arbetslag i små och lantliga sammanhang.

Programmet bygger på resultaten från IO1 för att medfölja chefers och personals kapacitet att förstå de kulturella skillnader som finns bland deras kollegor och därmed kunna tillhandahålla mångfaldsutbildning till sina anställda.

Se utbildningsprogrammet för arbetsgivare