#creativeu_project

IO1 – STATE OF THE ART: KULTURELL MÅNGFALD OCH INKLUDERING I SMÅ- OCH LANDSBYGDS SAMHÄLLEN

IO1:s tillämpningsområde är att presentera den senaste tekniken när det gäller integration av migranter i både yrkessektorn och samhället i små samhällen och landsbygdssamhällen. Syftet är att identifiera goda eller lovande exempel om digitalt berättande, främja kulturell mångfald och solidaritet i fem europeiska länder. Outputen innehåller resultat från både litteraturgenomgång och två fokusgrupper som ägde rum i varje deltagarland. Den första omfattade företrädare för invandrargrupper, medan den andra företrädare för infödda, inklusive arbetsgivare, ägare av småföretag och chefer.

Samtidigt identifierar IO1 goda exempel för digitalt berättande som tillämpas i andra EU-länder och som skulle kunna överföras och anpassas till de berörda ländernas samt andra EU-länders nationella sammanhang.