#creativeu_project
IO1 – STATE OF THE ART: KULTURELL MÅNGFALD OCH INKLUDERING I SMÅ- OCH LANDSBYGDS SAMHÄLLEN
IO1 – STATE OF THE ART: KULTURELL MÅNGFALD OCH INKLUDERING I SMÅ- OCH LANDSBYGDS SAMHÄLLEN
IO2 – CREATIVEU ARBETSGIVARE: ETT UTBILDNINGSPROGRAM FÖR ARBETSGIVARE
IO2 – CREATIVEU ARBETSGIVARE: ETT UTBILDNINGSPROGRAM FÖR ARBETSGIVARE
IO3 – DIGITAL BERÄTTANDE FÖR SMÅ- OCH LANDSBYGDS SAMHÄLLEN
IO3 – DIGITAL BERÄTTANDE FÖR SMÅ- OCH LANDSBYGDS SAMHÄLLEN
IO4 – CREATIVEU ONLINEUTBILDNINGSPROGRAM FÖR ARBETSGIVARE & LOKALSAMHÄLLEN
IO4 – CREATIVEU ONLINEUTBILDNINGSPROGRAM FÖR ARBETSGIVARE & LOKALSAMHÄLLEN
IO5 – VAR CREATIVEU! EN GUIDE TILL KULTURELL MÅNGFALD & INKLUDERING
IO5 – VAR CREATIVEU! EN GUIDE TILL KULTURELL MÅNGFALD & INKLUDERING

Bläddra här projektets resultat.