#creativeu_project

Om

I EU utgör utrikesfödda 14,5% av den totala befolkningen som bor i storstäder, till skillnad från 10,2% som bor i småstäder och 5,5% på landsbygden. Arbetsmarknadsanalyser visar tydligt på att sysselsättningsgraden ute på landsbygden för utrikesfödda arbetstagare gradvis ökar med tiden. Mellan 2011 och 2017 ökade andelen migranter inom jordbrukssektorn för hela EU från 4,3% till 6,5% där en stor del av befolkningen är utrikesfödda.

Därför syftar ”Kulturell mångfald: skapa inkluderande miljöer i små samhällen över hela Europa” (CreativEU) till att främja kulturell mångfald och inkludering både på arbetsplatsen och i samhället, genom att involvera migranter och inhemska lokalpersoner i en positiv, dubbelriktad integrationsprocess, som kommer att omfatta flera grupper, såsom anställda, arbetsgivare och medborgare.

Under hela projektet kommer transformativa pedagogiska aktiviteter att utvecklas och testas av alla partners inblandade i projektet, med digitalt berättande som nyckelmetod. Berättandet av historier anses vara avgörande, eftersom det kan underlätta förståelse i olika livserfarenheter och bygga en universell kultur av solidaritet och empati.


Project Objectives

  • främja lika möjligheter, antidiskriminering och social sammanhållning i små samhällen och landsbygdssamhällen samt förbättra den sociala integrationen av personer med migrationsbakgrund
  • utbildning av arbetsgivare för att kunna leda olika kulturella arbetslag och effektivt inkludera anställda med migrationsbakgrund

  • stödja den ökade efterfrågan på lärande genom att använda kreativa verktyg för att engagera vuxna individer, inklusive de från missgynnade bakgrunder genom att använda digitala berättartekniker
  • förbättra kapaciteten hos yrkesverksamma som arbetar inom vuxenutbildning samt genomföra metoder för att öka den sociala sammanhållningen

  • genom att utforska användningen av digitalt berättande som ett innovativt exempel som gagnar ny teknik stärker vi kulturell mångfald, social integration och sammanhållning i små och lantliga samhällen

  • nå ut till arbetsgivare, ägare av småföretag, HR-chefer och chefer från andra EU-länder, förutom de som deltar i projektet
  • genomföra övningarna baserade på öppen dialog, ömsesidig förståelse, icke-diskriminering