#creativeu_project

Vår logotyp är lanserad och vi är superglada över det! Majoriteten av partnerna röstade för just den här, eftersom den är inspirerad av ett bo.

I likhet med fågelboet, som är den plats som valts av en fågel som sitt hem efter en period av resor, är vårt bo en metafor för hem, säkerhet och integration. Vår logotyp är formad av olika färgade trådar, som representerar de olika röster och berättelser som vävs samman i ett mångkulturellt och inkluderande bo.

Det är vår förhoppning att många olika röster genom detta projekt kommer att få en chans att bli hörda, eftersom berättelser kommer att börja utvecklas!