#creativeu_project

CreativEU-projektet KOM online

Vårt första möte för CreativEU-projektet är avslutat! På grund av Covid-19-restriktionerna ägde mötet rum online den 27 november. Under mötet…

CreativEU visuell identitet

Vi är sociala!

Vad det innebär att känna sig ”inkluderad”

Enligt FN definieras social integration som processen för att förbättra villkoren för deltagande i samhället, särskilt för människor som missgynnas,…

IO1 har slutförts