#creativeu_project

IO5 – TAPK „CREATIVEU“ DALIMI! KULTŪRINĖS ĮVAIROVĖS IR INTEGRACIJOS VADOVAS

Remdamiesi ankstesnių projekto rezultatų išvadomis, ir ypač atsižvelgiant į O1 įgyvendinimo metu identifikuotas gerąsias praktikas ir naudodamiesi mokymo programų išbandymo metu įgyta patirtimi, projekto partneriai parengs vadovą, skirtą suinteresuotoms šalims (darbdaviams, verslo savininkams, NVO, vietos politikams).

Šio vadovo tikslas yra pateikti praktinius nurodymus, kaip įgyvendinti programas, pagrįstas skaitmeniniu pasakojimu, skatinant kultūrinę įvairovę ir įntegraciją į darbo aplinką, taip pat bendruomenės politiką ir praktiką. Vadove bus apibrėžta ir paaiškinta kultūrinių kompetencijų ir įvairovės samprata; be to, ji apims sėkmingų atvejų aprašymus ir pavyzdžius iš įvairių sektorių atspindinčius skaitmeninio pasakojimo naudojimo efektyvumą dirbant su mažoms ir kaimo bendruomenėms.

Atsisiųskite kultūrinės įvairovės ir įtraukties vadovą