#creativeu_project

IO1 – SITUACIJOS APŽVALGA: KULTŪRINĖ ĮVAIROVĖ MAŽOSE IR KAIMO BENDRUOMENĖSE

ΙΟ1 paskirtis yra atlikti ir pristatyti migrantų integracijos tiek profesiniame sektoriuje, tiek visuomenėje mažose ir kaimo bendruomenėse situacijos apžvalgą. Tikslas yra identifikuoti gerąsias ar perspektyvias praktikas skaitmeniniam pasakojimui, siekiant skatinti kultūrinę įvairovę ir solidarumą penkiose Europos šalyse. Čia pateikiama tiek literatūros apžvalga, tiek dviejų fokus grupių, vykusių kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, rezultatai; pirmojoje dalyvavo migrantų bendruomenių atstovai, o antrojoje – vietinių gyventojų atstovai, įskaitant darbdavius, mažų įmonių savininkus ir vadovus.

IO1 taip pat identifikuoja kitose ES šalyse naudojamas gerąsias praktikas, taikant skaitmeninį pasakojimą, kurias būtų galima perkelti ir pritaikyti dalyvaujančių projekte šalių, taip pat kitų ES šalių, nacionaliniams kontekstams.