#creativeu_project

Pasak Jungtinių Tautų, „Socialinė integracija apibrėžiama kaip dalyvavimo visuomenėje sąlygų gerinimo procesas, kurio metu užtikrinamos nepalankioje padėtyje atsidurusių žmonių galimybės, prieiga prie išteklių, teisės ir pagarba jiems.”

Norint suprasti socialinę integraciją, svarbu pažymėti, kad „atskirtis atsiranda dėl to, kad tam tikros grupės yra sistemiškai nuskriaustos ir (arba) diskriminuojamos dėl savo tapatybės: etninės priklausomybės, rasės, religijos, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kilmės, lyties, amžiaus, negalios, sergamumo ŽIV, migranto statuso ar gyvenamosios vietos. Toks išskyrimas gali būti susijęs su keliais vieno asmens tapatybės aspektais.“ (Shareweb.ch)

Tad akivaizdu, kad žmonės būdami bendruomenėje nebūtinai yra socialiai integruoti. Būti socialiai integruotu reiškia, kad žmogaus gyvenime yra daugybė dalykų. Socialinė integracija reiškia, kad žmonės:

* Jaučia bendrumo jausmą
* Savo bendruomenėje yra priimami (tokie, kokie jie yra)
* Jų vaidmuo bendruomenėje yra vertinamas
* Aktyviai dalyvauja savo bendruomenės gyvenime
* Dalyvauja veiklose atsižvelgdami į savo asmenines nuostatas
* Užmezga socialinius ryšius su kitais, kuriuos pasirinko, ir su kuriais turi bendrų interesų
* Turi draugų

Tikėtina, kad žmonės išpildę kai kurias ar visas aukščiau paminėtas sąlygas jausis laimingesni ir sveikesni. Iš tikrųjų socialinė integracija yra svarbus „sveikatos veiksnys“ – be integracijos didesnė tikimybė, jog žmonės susidurs su sveikatos problemomis (įskaitant prastą psichinę sveikatą), išgyvens vienišumo, izoliacijos, žemos savivertės jausmus.

Šaltiniai:

https://sumas.ch/sustainability-101-why-is-social-inclusion-important/https://nbacl.nb.ca/module-pages/why-social-inclusion/