#creativeu_project

Apie

ES migrantai sudaro 14,5% visų miestuose gyvenančių gyventojų, ir tik 10,2% miestelių gyventojų ir 5,5% gyventojų kaimo vietovėse. Darbo rinkos analizė aiškiai rodo, kad kaimo vietovėse užimtų darbuotojų migrantų dalis laikui bėgant palaipsniui didėja. Migrantų, dirbančių žemės ūkio sektoriuje, nuo 2011 m. iki 2017 m. ES padidėjo nuo 4,3 iki 6,5%. valstybėse narėse, kuriose gyvena daug migrantų.

Todėl projektu „Kultūrinė įvairovė: įtraukios aplinkos kūrimas mažose Europos bendruomenėse“ (CreativEU) ketinama skatinti kultūrinę įvairovę ir įntegraciją tiek darbo vietoje, tiek bendruomenėje, įtraukiant migrantus ir vietinius gyventojus į teigiamą, dvipusį integracijos procesą, kuris apims darbuotojų, darbdavių ir gyventojų grupes.

Projekto metu partneriai plėtos ir išbandys transformacines edukacines veiklas, naudojant pasakojimą, kaip pagrindinę metodiką. Pasakojimas gali padėti suprasti įvairias gyvenimo patirtis ir sukurti visuotinę solidarumo ir empatijos kultūrą.


Project Objectives

  • skatinti lygias galimybes, kovą su diskriminacija ir socialinę sanglaudą mažose ir kaimo bendruomenėse, gerinant migrantų socialinę integraciją
  • mokyti darbdavius dirbti su skirtingomis darbo grupėmis veiksmingai įtraukiant darbuotojus migrantus

  • remti didėjančią mokymosi paklausą, naudojant kūrybines priemones siekiant įtraukti besimokančius suaugusiuosius, įskaitant nepalankioje padėtyje esančius asmenis, naudojant skaitmeninio pasakojimo metodiką
  • tobulinti neformalaus suaugusiųjų švietimo specialistų gebėjimus naudoti priemones socialinei sanglaudai didinti

  • tirti skaitmeninio pasakojimo, kaip novatoriškos metodikos, taikymą naudojant technologijas, siekiant sustiprinti kultūrinę įvairovę, socialinę integraciją ir sanglaudą mažose ir kaimo bendruomenėse

  • pasiekti darbdavius, mažų įmonių savininkus, žmogiškųjų išteklių vadybininkus ir vadovus iš kitų ES šalių, ne tik tuos, kurie dalyvauja projekte
  • įgyvendinant praktiką, pagrįstą atviru dialogu, tarpusavio supratimu, nediskriminavimu